Subsidie keuken

Als dorpsraad ontvangen we subsidie van de Provincie Gelderland, dit in het kader van het project ‘Samen koken, samen eten’. Samen met de al eerder opgehaalde gelden kan de keuken van JOOP nu verbouwd worden tot een moderne keuken voor samen koken, samen eten.

Al langer kriebelde het bij een aantal mensen om meer met koken en samen eten te doen. Incidenteel gebeurde dat ook. Onder andere door een gezamenlijke maaltijd met alleengaanden die wonen in de Hof van Gameren. Een erg gewaardeerd initiatief maar toch bleef het bij één keer omdat het te arbeidsintensief en complex was. De huidige keuken in JOOP is ongeschikt om voor en met meer mensen te koken. Een verbouwing is duur en daarvoor was het geld niet zomaar beschikbaar.  

Via de leefbaarheidsalliantie is het contact gelegd met de Provincie Gelderland met nu als resultaat de subsidie. Hiermee is het benodigde bedrag  voor de verbouwing bij elkaar gebracht.

Al eerder haalde de dorpsraad geld op.  Vorig jaar nog dankzij de Skeelerclub `In de slag van 150` en de  opbrengst van de veiling voor de keuken van JOOP. Verder zorgden de opbrengst van de Dag van Gameren, diverse sponsors en de gemeente Zaltbommel ervoor dat de keuken er nu gaat komen.

Nu de keuken van JOOP verbouwd gaat worden willen we de ideeën voor samen koken, samen eten verzamelen en uitwerken. Houd je van koken, gezamenlijk eten en heb je ideeën hoe we dit kunnen organiseren?  Meld je aan via joop@dorpsraadgameren.nl met de vermelding samen koken, samen eten. Op donderdag 6 augustus om 11.30 uur is er het eerst verkennende gesprek. Uiteraard coronaproef met 1,5 m afstand. Voel je vrij om te komen kijken of je het iets vind. De bijeenkomst is in JOOP, Jan van Steenbergenstraat 15 in Gameren